Implanty

Implanty stomatologiczne są nowoczesnym sposobem odtworzenia brakujących zębów. Implanty to tytanowe (neutralne dla organizmu człowieka), sztuczne korzenie zębów, które ulegają zespoleniu z tkanką kostną.

W wyniku ich zastosowania poprawiamy stabilizację protez wyjmowanych, w niektórych przypadkach klinicznych możemy wyeliminować protezy ruchome na rzecz stałych, unikamy szlifowania zdrowych zębów sąsiednich w sytuacji braków pojedynczych.

Ważną zaletą implantów jest brak zaniku tkanki kostnej, która występuje już po utracie pojedynczego zęba.

W jakim wypadku najlepiej zastosować implanty?

UZUPEŁNIANIE POJEDYNCZYCH BRAKÓW
implanty1

Już brak jednego zęba wymaga uzupełnienia protetycznego. Najwygodniejsze rozwiązanie dla pacjenta to most protetyczny lub korona oparta na implancie.

Przygotowanie zębów pod most protetyczny jest postępowaniem inwazyjnym i polega na oszlifowaniu często zdrowych, sąsiadujących z luką zębów.

Zaletą korony opartej na implancie jest brak nieodwracalnego usunięcia tkanek twardych zębów sąsiednich.

implanty2

Najwyższej jakości UNIT STOMATOLOGICZNY STERN WEBER, to szwajcarska precyzja i doskonałość. Produkty tej prestiżowej marki cechuje niezawodność, precyzja pracy i solidność wykonania. Gwarantuje to, zarówno lekarzowi jak i pacjentowi, bezpieczeństwo i pełen komfort podczas zabiegów.

ROZLEGŁE BRAKI ZĘBOWE
implanty3

Ilość i jakość tkanki kostnej jest niezmiernie ważna dla właściwego funkcjonowania uzupełnień protetycznych. Zaraz po usunięciu zęba, tkanka kostna wokół zębodołu zanika. Poprzez zastosowanie implantów można doprowadzić do zatrzymania lub zwolnienia tego procesu. Ponadto obciążenie tkanki kostnej jest bardziej fizjologiczne przy implantach niż obciążenie, jakie obserwuje się przy protezach wyjmowanych.

Samopoczucie pacjenta jest bezwzględnie lepsze podczas użytkowania mostów lub zblokowanych koron, które oparte są na kilku implantach w porównaniu do wyjmowanej protezy częściowej.

BEZZĘBIE
implanty4
  • CAŁKOWITA PROTEZA

Stabilizację całkowitej protezy wyjmowanej uzyskać można przy zastosowaniu od dwóch do czterech implantów. Zaletą takiej protezy jest znaczący wzrost komfortu użytkowania.

implanty5
  • MOST PROTETYCZNY

Most protetyczny (zacementowany lub przykręcony na stałe) oparty na 8 – 10 implantach umożliwia odtworzenie pełnego łuku zębowego. Jakość życia przy takim rozwiązaniu protetycznym poprawia się bezwzględnie.